Om skibet

M/S BIBIANA har indtil videre sejlet med to forskellige skibe: S/V Activ i 2015 og M/S SAMKA i 2016. Du kan læse om de to skibe nedenfor.

 

M/S SAMKA

I 2016 og 2017 sejler M/S BIBIANA med skibet M/S SAMKA.

SAMKA er en coaster af caroliner-typen fra 1956. Skibet er bygget i Marstal, hvor det også ligger i havn til dagligt. SAMKA er bygget på H.C. Christensens Stålskibsværft og er én af to coastere fra dette værft, som stadig er på danske hænder. Efter at have tjent som lastskib under forskellige danske ejere blev SAMKA i 1997 overtaget af en bevaringsforening i Marstal. Udover at passe på skibet anvender foreningen bl.a. SAMKA som udstillings- og messeskib.

 

SAMKA

Fragt i Norge, Polen og Danmark

SAMKA har sejlet med fragt mellem mange forskellige byer og på mange ruter. Eksempelvis har det sejlet til Norge med træ og salt, transporteret gipssten til cementfremstilling mellem Danmark og Polen og sejlet korn, træ og sisal rundt til de danske havne. I sin tid som lastskib havde SAMKA fem besætningsmedlemmer: En skipper, en styrmand, to mand på dækket samt en yngstemand, som også fungerede som skibets kok.

I dag er driftsomkostningerne ved at transportere disse varer med skib for høje til at SAMKA kan fungere som lastskib. Heldigvis har bevaringsforeningen overtaget skibet, så SAMKA fortsat kan opleves.

Navnet SAMKA

Da SAMKA blev bygget i 1956, blev det finansieret af dets første ejer, Arne Flyvbjerg fra Nørresundby. Flyvbjerg kunne have fået bygget sit skib i Tyskland eller Holland, men fordi han var patriotisk af sind, var han stærkt besluttet på at skibet skulle bygges i Danmark. Og sådan blev det.

Da skibet stod færdig og skulle have sit navn, var det Flyvbjergs 11-årige datter Ane Mette, der navngav det. Med ordene ”Vis dig på havet med ære – navnet SAMKA skal du bære” indviede hun skibet, og efterfølgende blev indvielsen fejret med vin og cigarer.

Navnet SAMKA er stykket sammen af initialerne på medlemmerne i familien Flyvbjerg: S for sønnen Svend, A og M for datteren Ane Mette, K for hustruen Karna og endelig A for Arne. Således er hele familien samlet i skibets navn.

 

Bevaringsforeningen

I 1997 solgte den daværende ejer, Erik Nielsen, SAMKA til ”Carolinerforeningen M/S SAMKA”, fordi det ikke længere gav ham et stort nok udbytte. Foreningen fik dog økonomiske problemer, og i 2003 overgik SAMKA derfor til en ny forening, nemlig ”Museumsforeningen til bevarelse af M/S SAMKA”. Museumsforeningen samarbejder med Marstal Søfartsmuseum og støttes af private.

Skibsbevaringsfonden har erklæret SAMKA bevaringsværdigt, og skibet er derfor en vigtig del af den danske, maritime historie.

S/V Activ

I 2015 sejlede M/S BIBIANA med S/V Activ.

Activ blev bygget som ishavsskib i 1951 på Ring-Andersen Skibsværft i Svendborg for rederiet A.E. Sørensen til brug i Grønland. Skibet er det sidste historiske sejlskib, der fortsat foretager ekspeditioner i arktiske egne.

Oprindeligt var S/V Activ rigget som galease med en lasteevne på 211 ton og en hjælpemotor på 174 hk (i dag 111 GT). Længden i dækket er 29,4 m (inkl. klyverbom på 42 m), bredden er 7,2 m, dybden er 3,35 m, motoren er en 250hk Scania, mens vægten er på 320 ton. Skibet er bygget af tre lag egetræ, hvilket benævnes eg på eg på eg. Egeplankerne er 14 m lange og stammer fra træer, der er 160-200 år gamle.

 

Under Sail_LOW2

Østgrønland, Ammassalik og København
I perioden 1958-1963 sejlede Activ kystfart i Østgrønland. Når atlantskibene ankom fra København eller Reykjavik, sejlede Activ med forsyninger til bopladserne og udstederne. I perioder uden atlantskibe riggedes hun til singels og ralgravning til brug for byggeri navnligt i Ammassalik. Skibet indgik desuden regelmæssigt i paketfarten mellem Nordatlantens Brygge i København og Ammassalik i Grønland.

Ejerskifte
Skibets første ejer var skibsfører R.P. Sørensen, der gav skibet navnet Mona. I 1953 blev skibet købt af A.E.S., som omdøbte det til Svendborg og indsatte det på Grønlandsfarten under Kongelig Grønlandsk Handel i 1958. Først i 1963, da skibet blev solgt til Einer Sørensen, fik det sit nuværende navn; Activ. Sørensen sejlede fragt med Activ indtil 1976, hvor Volkwin Marg købte skibet. Marg bibeholdt navnet Activ og fik i årene 1978-1980 rigget skibet om til bramsejlsskonnert. Med stor æstetisk sans ombyggede Marg desuden skibet, så det kom til at fremstå som et fragtskib fra slutningen af 1800-tallet. I dag er der tilføjet kahytter, saloon, pantry, mv., hvor der engang var lastrum.

 

JB1000_mec

Om kaptajnen

Kaptajn på bramsejlsskonnerten Activ, Jonas Bergsøe, var M/S BIBIANAs kaptajn i hele 2015.

Jonas sejlede sin første tur over Atlanten som 17-årig. Herefter byggede han sit eget skib, som han som 22-årig sejlede alene fra Danmark til Sydamerika med. Om bord på skibet fandtes hverken motor, elektricitet eller søkort. Siden 2008 har Jonas forestået tre ekspeditioner til Nordøstgrønland med Activ, og han har i den forbindelse gjort landfald længere nordpå end noget andet sejlskib i historien.