Om skibet

M/S BIBIANA har indtil videre sejlet med to forskellige skibe: S/V Activ i 2015 og M/S SAMKA i 2016. Du kan læse om de to skibe nedenfor.

 M/S SAMKA

I 2016 og 2017 sejler M/S BIBIANA med skibet M/S SAMKA.

M/S SAMKA er en coaster fra 1956, bygget på H. C. Christensens stålskibsværft i Marstal, hvor skibet også ligger i havn til dagligt. SAMKA er en del af en serie på 23 coastere fra 1950’erne, hvoraf det første skib blev navngivet Caroline, og dermed lagde navn til hele serie. SAMKA er også den ene af de to originale Caroliner-coastere, som stadig er på danske hænder. Efter at have tjent som lastskib under forskellige danske ejere blev SAMKA i 1997 overtaget af en lokal bevaringsforening i Marstal. Udover at passe på skibet, anvender foreningen bl.a SAMKA som udstillings- og messeskib.

SAMKA

Gennem tiden har SAMKA sejlet med fragt til mange byer via mange ruter. Skibet har eksempelvis sejlet til Norge med både træ og salt, transporteret gipssten til cementfremstilling mellem Danmark og Polen, og sejlet korn, træ og sisal til danske havne. Da SAMKA fungerede som lastskib bestod besætningen af 5 personer: En skipper, en styrmand, to mænd på dækket, og en yngstemand, som også fungerede som kok på skibet.

Da SAMKA blev bygget i 1956, blev det finansieret af dets første ejer, Arne Flyvbjerg fra Nørresundby. Flyvbjerg kunne have valgt at lade sit skib bygge i Tyskland eller Holland, men fordi han var patriotisk af sind, var han fast besluttet på, at skibet skulle bygges i Danmark. Da skibet stod færdigt, og skulle have sit navn, var det Flyvbjergs 11-årige datter Ane Mette, der navngav det. Med ordene ”Vis dig på havet med ære – navnet SAMKA skal du bære” indviede hun skibet. Efterfølgende blev indvielsen fejret med vin og cigarer.

Navnet SAMKA er stykket sammen af initialerne på familien Flyvbjergs medlemmer: S for sønnen Svend, A og M for datteren Ane Mette, K for hustruen Karna og endelig A for Arne. Således er hele familien samlet i skibets navn.

I 1997 solgte den daværende ejer, Erik Nielsen, SAMKA til ”Carolinerforeningen M/S SAMKA”, fordi skibet ikke længere gav ham et stort nok udbytte. Desværre fik foreningen økonomiske problemer og i 2003 overgik SAMKA til en ny forening, nemlig “Museumsforeningen til bevarelse af M/S SAMKA”. Museumsforeningen samarbejde med Marstal Søfartsmuseum og er støttet af private midler. Skibsbevaringsfonden har erklæret SAMKA bevaringsværdigt og er en vigtig del af den danske maritim-historie.

S/V Activ

I 2015 sejlede M/S BIBIANA med S/V Activ. Activ blev oprindeligt bygget som ishavsskib i 1951 på Ring-Andersen Skibsværft i Svendborg for rederiet A.E. Sørensen, til brug i Grønland. Skibet er det sidste historiske sejlskib, der fortsat foretager ekspeditioner i arktiske egne.

Oprindeligt var S/V Activ rigget som galease. Det vil sige, at det var rigget som et tomastet sejlskib med skrog som en yacht og dertil rigget med et gaffelsejl. Skibet har en lasteevne på 211 ton og længden i dækket er 29,4 meter, bredden er 7,2 meter og dybden 3,35. Skibet er bygget i egetræ fra træer, som er op til 160-200 år gamle.

Under Sail_LOW2

I perioden 1958-1963 sejlede Activ kystfart i Østgrønland. Når atlantskibene ankom fra København eller Reykjavik, sejlede Activ med forsyninger til bopladserne og udstederne. Skibet indgik desuden regelmæssigt i paketfarten mellem Nordatlantens Brygge i København og Ammassalik i Grønland.

Skibets første ejer var skibsfører R.P. Sørensen, der gav skibet navnet Mona. I 1953 blev skibet købt af A.E.S., som omdøbte det til Svendborg og indsatte det på Grønlandsfarten under Kongelig Grønlandsk Handel i 1958. Først i 1963, da skibet blev solgt til Einer Sørensen, fik det sit nuværende navn; Activ. Sørensen sejlede fragt med Activ indtil 1976, hvor arkitekten Volkwin Marg købte skibet. Marg bibeholdt navnet Activ og fik, i årene 1978-1980, rigget skibet om til en bramsejlsskonnert, det vil sige et sejlskib med mindst to skonnertriggede master. Med stor æstetisk sans ombyggede Marg skibet, så det kom til at fremstå som et fragtskib fra slutningen af 1800-tallet, med den forskel, at hvor der før var lastrum, er der i dag indrettet kahytter, saloon pantry mv.