Undervisning

Når skoleklasser besøger M/S BIBIANA i 2017 handler det om havneudvikling og arkitektur!

Børn skaber gennem oplevelse af havnen, skitsering, modelbyggeri og virtual reality ny, betagende, vild og drømmende arkitektur på de danske havne.

Vi vil høre børns stemme i udviklingen af det blå Danmark!

Hjemme på skolen arbejder eleverne med materialet ’Kære Unge Arkitekter’. Materialet distribueres med posten.

På havnen møder børnene professionelle kunstnere og arkitekter, og sammen går de på opdagelse og undersøger havnen og dens særpræg. Idéer opstår og flyver frit i den friske havluft og udmønter sig som havnearkitektur på grænsen mellem vand og land.

På skibet bliver børnenes idéer til virkelighed i form af modelbyggeri og 3D tegning i virtual reality.

Der udbydes to forskellige undervisningsforløb:

4.- 5. klasse: én dag på havnen og én dag på skibet.
I skal selv transportere jer til havnen begge dage.

Eftermiddagsforløb: 6. klasse samt ældre, billedskoler, efterskoler o.lign. (max. 20 elever): Én samlet dag på havnen og i skibet. I skal selv transportere jer til havnen.

Formål for undervisningsforløbet:

Undervisningsforløbet lever op til formål fra folkeskolens fag matematik og håndværk og design samt billedkunst.

Undervisningsforløbet tilgodeser folkeskolens vision om at alle børn og unge skal møde kunst og kultur i høj kvalitet.

Fagformål i Matematik

 • Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser
 • Eleven kan anvende resonnementer i undersøgende arbejde
 • Eleven har viden om forskellige konkrete materialer og digitale værktøjer
 • Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål

Fagformål i Håndværk og Design

 • Eleven som målrettet og kreativ producent og som ansvarlig deltager
 • Eleven skitserer eller formulerer enkle idéer indenfor givne rammer
 • Eleven udvikler idéer fra hverdagslivet
 • Eleven afprøver materialer og teknikker i konkrete sammenhænge
 • Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Fagformål i Billedkunst

 • Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst
 • Eleven lærer at sanse, registrere og vurdere de nære fysiske omgivelser
 • Eleven har viden om arkitekturelementer
 • Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra egen planlægning

Mål som indgår i M/S BIBIANAs vision

 • Udvikle børnekulturen og kunst for alle børn i hele Danmark
 • fantasien og evnen til at skabe nye verdener og virkeligheder videregive evnen til at udfylde disse blå pauser med kreativitet og fordybelse bidrage til udviklingen af Danmarks mange havneområder

Aktører indenfor udvikling og anlæg af det byggede miljø får øje på børn som kreativ ressource.

Tilmeld dig her