M/S SAMKA

I 2016 og 2017 sejler M/S BIBIANA med skibet M/S SAMKA.

M/S SAMKA er en coaster fra 1956, bygget på H. C. Christensens stålskibsværft i Marstal, hvor skibet også ligger i havn til dagligt. SAMKA er en del af en serie på 23 coastere fra 1950’erne, hvoraf det første skib blev navngivet Caroline, og dermed lagde navn til hele serie. SAMKA er også den ene af de to originale Caroliner-coastere, som stadig er på danske hænder. Efter at have tjent som lastskib under forskellige danske ejere blev SAMKA i 1997 overtaget af en lokal bevaringsforening i Marstal. Udover at passe på skibet, anvender foreningen bl.a SAMKA som udstillings- og messeskib.

SAMKA

Gennem tiden har SAMKA sejlet med fragt til mange byer via mange ruter. Skibet har eksempelvis sejlet til Norge med både træ og salt, transporteret gipssten til cementfremstilling mellem Danmark og Polen, og sejlet korn, træ og sisal til danske havne. Da SAMKA fungerede som lastskib bestod besætningen af 5 personer: En skipper, en styrmand, to mænd på dækket, og en yngstemand, som også fungerede som kok på skibet.

Da SAMKA blev bygget i 1956, blev det finansieret af dets første ejer, Arne Flyvbjerg fra Nørresundby. Flyvbjerg kunne have valgt at lade sit skib bygge i Tyskland eller Holland, men fordi han var patriotisk af sind, var han fast besluttet på, at skibet skulle bygges i Danmark. Da skibet stod færdigt, og skulle have sit navn, var det Flyvbjergs 11-årige datter Ane Mette, der navngav det. Med ordene ”Vis dig på havet med ære – navnet SAMKA skal du bære” indviede hun skibet. Efterfølgende blev indvielsen fejret med vin og cigarer.

Navnet SAMKA er stykket sammen af initialerne på familien Flyvbjergs medlemmer: for sønnen Svend, A og for datteren Ane Mette, for hustruen Karna og endelig A for Arne. Således er hele familien samlet i skibets navn.

I 1997 solgte den daværende ejer, Erik Nielsen, SAMKA til ”Carolinerforeningen M/S SAMKA”, fordi skibet ikke længere gav ham et stort nok udbytte. Desværre fik foreningen økonomiske problemer og i 2003 overgik SAMKA til en ny forening, nemlig “Museumsforeningen til bevarelse af M/S SAMKA”. Museumsforeningen samarbejde med Marstal Søfartsmuseum og er støttet af private midler. Skibsbevaringsfonden har erklæret SAMKA bevaringsværdigt og er en vigtig del af den danske maritim-historie.