Tidligere togter

Danmarkstogt 2017 

I 2017 gik M/S BIBIANAs togt fra Sydvestsjælland til Aarhus i Midtjylland. Togtet startede 23. juli i Skælskør og fortsatte gennem august, september og oktober, rundt til 13 danske havneanløb. Togtet sluttede den 29. oktober efter at have ligget til i Aarhus havn i to uger.

Billede til sidste side

Stedsspecifik kunst på sommerferietogtet

På sommerferietogtet afprøvede vi, med stor succees, et ‘kunst og community’-forløb i havnebyerne Svendborg, Skælskør og Nakskov. Idéen var at etablere et lokalt engagement i byerne, ved at lade byens børn medvirke til at udsmykke havnen. Med en række stedsspecifikke værker, blev der sat et permanent aftryk af lokal forankring på byernes havne, i et samarbejde mellem entusiastiske børn fra lokalområdet og fantastisk fablerende illustrationskunstnere. Disse værker er kun en smagsprøve på visionerne for BIBIANA Danmark. Fremadrettet vil vi, med udgangspunkt i børns fantasi og kompetencer, arbejde videre på at skabe stedsspecifik kunst i Danmarks havnebyer.

Skærmbillede 2018-03-01 kl. 19.55.52

20292976_1533304560024606_434342192627504122_n

20840998_1554465991241796_6943120817885319365_n

Børn som arkitekter på fremtidens havn

På årets skoletogt valgte vi endnu engang at medbringe projektet “Den eventyrlige havn”, som stimulerer børns kreativitet, ved at introducere dem for arkitektur og havnerummets muligheder. På M/S BIBIANAs Danmarkstogt i 2016 oplevede vi, at netop dette forløb blev stærkt efterspurgt, og en glædelig succes, hos vores besøgende. Derfor besluttede vi at gentage forløbet, for at udbrede det til endnu flere af skoleklasser. De besøgende skoleklasser blev først undervist i arkitektur og arbejdede efterfølgende selv som havnearkitekter på deres egne projekter, hvor de udviklede inspirerende modeller af, hvordan de mente deres bys havn skulle se ud. For at værkerne kunne inspirere og glæde så mange mennesker som muligt, blev modellerne brugt, både i en udstilling på skibet, og i to særudstillinger om børns stemme i havneudvikling, på henholdsvis DOKK1 i Aarhus og Kulturværftet i Helsingør.

Børn præsenterer deres visioner for fremtidens havn:fullsizeoutput_cd7_previewArkitekturmodel fremstillet af skolebørn:21433262_1571907592830969_412562750429117_n

Danmarkstogt 2016

I 2016 gik M/S BIBIANAs togt til Nordjylland og Nordatlantens Brygge i København. Togtet startede d. 17. august i Aalborg og fortsatte i løbet af august og september rundt til ni andre nordjyske havne. Togtet sluttede d. 27. oktober efter at have ligget næsten en hel måned i Nordatlantens Brygge.

Projektet, der var med om bord på skibet i 2016, hed ”Den eventyrlige havn” og handlede om havnearkitektur, kreativitet og børnebrugerinddragelse. Formålet med projektet var at skabe inspiration til liv og kultur i de danske havne.
De besøgende skoleklasser blev undervist i at være arkitekter, og herefter skulle børnene bruge deres kreativitet og fantasi til at komme med bud på, hvad man kunne bygge på deres lokale havn for at give den mere liv og gøre den mere eventyrlig. I løbet af undervisningsforløbet skulle børnene både bygge en model af deres ideer og tegne dem i et Virtual Reality-tegneprogram.
Der var desuden også en udstilling, to Virtual Reality-studier og en workshop om bord på skibet til fri afbenyttelse for alle interesserede.

Se video om togtet og læs mere om udstillingen og om M/S BIBIANA.

Nedenfor kan du læse om nogle af højdepunkterne fra vores 2016-togt. Du kan desuden finde mere information om togtet på vores presseside.

Åbning af togtet og Aalborg Festivals

Den 17. august åbnede M/S BIBIANA Aalborg Festivals med et brag af en børnefest. Under åbningen spillede Orkester Norden på kajen foran skibet, og det 15 meter høje klyversejl blev hejst – et sejl, som Viive Noor, leder af Children’s Literature Center i Tallinn og kurator på udstillingen “Sea Fairy Tales”, havde forvandlet til et stort kunstværk.

Orkester Norden foran M/S BIBIANA:
åbning billeder
Viive Noor foran klyversejlet:
thumb_IMG_2424_1024

Udstillinger på Utzon Center og i Musikkens Hus

Udover at have udstilling og kunstaktiviteter om bord på M/S BIBIANA valgte vi i år også at samarbejde med lokale kulturinstitutioner om at lave en udstilling og arrangere kunstaktiviteter i deres lokaler. Dette gjorde vi, fordi det var vigtigt for os, at så mange børn som muligt fik muligheden for at arbejde med havnearkitektur, illustrationskunst og Virtual Reality.

På Utzon Center tilbød vi en forkortet udgave af undervisningsforløbet på skibet. Her kunne skoleklasser altså komme og arbejde som arkitekter, bygge modeller og tegne i Virtual Reality-tegneprogrammet.
Desuden lavede vi på Utzon Center også en udstilling med de bedste modeller fra de forskellige nordjyske havne.

I Musikkens Hus udstillede vi 76 originalværker fra udstillingen “Sea Fairy Tales” og 28 grafiske særtryk fra udstillingen ”Sailing Tales from Slovakia”. Her kunne alle interesserede komme og se udstillingen, og skoleklasser kunne bruge den som inspiration til undervisningsforløbet på Utzon Center.

Rundvisning på Utzon Center (tv.) og Musikkens Hus (th.):
rundvisning åbnind

Kulturmødet på Mors

M/S BIBIANA deltog på Kulturmødet på Mors d. 25.-27. august. Vores formål med at deltage på Kulturmødet var at sætte børns stemmer på dagsordenen og vise, hvor meget vi kan lære af børns kreativitet. Vi afholdt derfor to debatmøder, hvor børn var eksperterne, ligesom vi præsenterede nogle af børnenes ideer til havnearkitektur for arkitekter og andre fagfolk. Vi havde desuden også arrangeret, at DR’s juniorkor kom og sang på skibets dæk.

”På Kulturmødet vender vi det 180 grader; det er os voksne, der lærer af børnene. Vi ønsker, at voksne skal opleve, hvad børn finder på og deltage i børnenes aktivitet for selv at blive inspirerede til at se nye anvendelsesmuligheder og tænke i mange muligheder. Vi ønsker, at børns stemme bliver hørt i langt højere grad end i dag. Derfor har vi sammensat et program, som omfavner børns idérige hjerner og viser, at voksne kan lære meget af børns måde at tænke kreativt på, når de indretter havne, boligområder, skoler, mm. Et program, som ikke blot består af voksenpaneler, der taler om børnene. Hos M/S BIBIANA er det børnene, der taler, og vi voksne, der lytter og lærer.” Janne Bech, direktør og kurator, BIBIANA Danmark.

Billeder fra debatarrangementerne under Kulturmødet:
børn som arkitekter 1
DR’s juniorkester synger:
14182433_10153676807626338_132785068_n

Kulturministeren på visit

I forbindelse med Kulturmødet besøgte daværende kulturminister Bertel Haarder og hans hustru, Birgitte Haarder, M/S BIBIANA. De fornemme gæster blev budt velkommen af Janne Bech, direktør i BIBIANA Danmark, Henrik Lehmann, direktør i Nordea-fonden, Erik Kromann, leder af Marstal Søfartsmuseum, og Boris Gandel, Slovakiets ambassadør i Danmark.

Bertel Haarder fik en rundvisning på skibet, snakkede med børnene om deres havnearkitektur og tegnede i Virtual Reality-tegneprogrammet. Undervejs udtrykte kulturministeren stor begejstring for projektet om bord på skibet og proklamerede desuden, at det eneste han ønskede sig til sin fødselsdag var en limpistol og Virtual Reality-tegneprogrammet Tilt Brush.

Bertel Haarder på dækket og i lasten sammen med Janne Bech, direktør i BIBIANA Danmark, Henrik Lehmann, direktør i Nordea-fonden, og Boris Gandel, Slovakiets ambassadør i Danmark:
janne, henrik, boris, bertel
Bertel Haarder tegner i Virtual Reality-tegneprogrammet Tilt Brush, ser børnenes modeller og får overrakt en illustration fra udstillingen “Sea Fairy Tales”:
janne overrækker illustrationDanmarkstogt 2015

I 2015 satte M/S BIBIANA fokus på fortællinger fra verdenshavene. Børneillustrationskunst med sagn og fortællinger fra havet var udstillet både under dækket og på skibets sejl og dannede grundlag for undervisning i fortællekunst og oplevelsesdesign, workshops, skattejagt og andre kunstaktiviteter.

MS-BIBIANA_LOW2