Undervisning

Hos BIBIANA Danmark ønsker vi at give plads til børnenes stemmer i udviklingen af det blå Danmark. Når skoleklasser besøger M/S BIBIANA har det derfor, de sidste par år, handlet om havneudvikling og arkitektur. Forud for besøget på havnen har eleverne arbejdet med materialet “Kære unge arkitekter”. Materialet er udviklet med henblik på at inspirere eleverne til at udvikle storslået, eventyrlig og nytænkende havnearkitektur på grænsen mellem land og vand.

På havnen møder børnene professionelle kunstnere og arkitekturformidlere, som tager dem med på oplevelse for at undersøge havnen og dens særpræg. Her får børnenes idéer mulighed for at flyve frit i den friske havluft. Gennem sansning og oplevelse på havnen, bliver børnene ladet med inspiration, som kan bruges når de senere skal udtænke idéer til nye, vilde og drømmende måder, hvorpå man kan udnytte havnerummets fulde potentiale. Tilbage på skibet bliver børnenes idéer til virkelighed. Udfra deres egne idéer skal eleverne bygge en arkitektonisk model og derefter tegne den tredimensionelt i et virtual reality-regneprogram.

21192584_1563337243688004_3113293385065578809_n

Undervisningsforløb

 • 3.-4. klasse: én dag på havnen og én dag på skibet. I skal selv sørge for transport til havnen begge dage.

Formål for undervisningsforløbet:

Undervisningsforløbet lever op til formål fra folkeskolefagene matematik, håndværk, design og billedkunst. Undervisningsforløbet tilgodeser folkeskolens vision om, at alle børn og unge skal møde kunst og kultur i høj kvalitet.

 

Fagformål i Matematik

 • Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser
 • Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde
 • Eleven har viden om forskellige konkrete materialer og digitale værktøjer
 • Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne

Fagformål i håndværk og design

 • Eleven som målrettet og kreativ producent og som ansvarlig deltager
 • Eleven skitserer eller formulerer enkle idéer indenfor givne rammer
 • Eleven udvikler idéer fra hverdagslivet
 • Eleven afprøver materialer og teknikker i konkrete sammenhænge
 • Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Fagformål i billedkunst

 • Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst
 • Eleven lærer at sanse, registrere og vurdere de nære fysiske omgivelser
 • Eleven har viden om arkitekturmodeller
 • Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra egen planlægning

Mål som indgår i M/S BIBIANAs vision:

 • Udvikle børnekulturen og kunst for alle børn i hele Danmark
 • Stimulere børns fantasi og evne til at skabe nye verdener og virkeligheder
 • Videregive evnen til at udfylde disse blå pauser med kreativitet og fordybelse
 • Bidrage til udviklingen af Danmarks mange havneområder
 • Aktører indenfor udvikling og anlæg af det byggede miljø får øje på børn som kreativ ressource

M/S BIBIANA sejler igen i 2019. 

18813837_1476527582368971_1507021290402642214_n